Tijdschema voor de presentatie van Vrolijk scheppen en Bloed op 9/9/12 in het Utrechts Archief.

14.55 – 15.05: Inloop, muziek van Ralp Rousseau Meulenbroeks

http://www.youtube.com/watch?v=WRyQ7viN7Gk

15.05 – 15.07: Aanvang. Presentator Klaas Vos geeft het woord aan uitgever Willem Desmense

http://www.youtube.com/watch?v=JUFN-8wlyRU

15.07 – 15.10: De uitgever spreekt een woord van welkom en overhandigt het 1e ex. van Bloed aan
Miquel Bulnes.
15.10 – 15.15: Dankwoord van Miquel Bulnes

http://www.youtube.com/watch?v=So3gNMr0L8M

15.15 – 15.17: De presentator kondigt gastdichter Liesbeth Lagemaat aan.
15.17 – 15.22: Voordracht van Liesbeth Lagemaat

http://www.youtube.com/watch?v=tAZHxGLtXUo

15.22 – 15.24: De presentator kondigt Ingmar Heytze aan
15.24 – 15.29: Voordracht van Ingmar Heytze

http://www.youtube.com/watch?v=gHTPl5ngq0g

15.29 – 15.31: De presentator kondigt Ralph Rousseau Meulenbreuks aan
15.31 – 15.36: Muzikaal intermezzo van Ralph Rousseau Meulenbroeks

http://www.youtube.com/watch?v=bCkJO7ni_4Q

15.36 – 15.38: De presentator kondigt Robert Dorsman aan
15.38 – 15.43: Voordracht van Robert Dorsman

http://www.youtube.com/watch?v=Wgsfi7L1Yuo

15.43 – 15.45: De presentator kondigt Jan van der Haar aan
15.45 – 15.50: Voordracht van Jan van der Haar

http://www.youtube.com/watch?v=2VLvjHu4m_o

15.50 – 15.52: Jan van der Haar overhandigt het 1e ex. van Vrolijk scheppen aan Robert Dorsman
15.52 – 15.57: Dankwoord van Robert Dorsman

http://www.youtube.com/watch?v=WkSdNZ-mE9k

15.57 – 16.05: Dankwoord van Jan van der Haar

http://www.youtube.com/watch?v=AU18xCI89QA

16.05 – 16.07: Slotwoord van de presentator: uitnodiging tot de borrel en de aankoop van de bundels

http://www.youtube.com/watch?v=aGdkSx4IGKg